Hizmetler /
Bilgi Teknolojileri Danışmanlığı

Bilgi Teknolojileri, şirketlerin iş yaparken kullandıkları en önemli araçlardan biridir. Bu alanda yatırımlar gerçekleştirilirken;

 • Şirket hedeflerine uygunluk
 • İş süreçlerine paralellik
 • Verimlilik
 • Çalışan motivasyonu
 • Doğru ve yeterli veriyi toplamak
 • Yeterli ve karar yönelik bilgiyi üretmek ve raporlamak
 • İş sürekliliği ve veri güvenliğini göz önünde bulundurmak

göz önüne alınması gereken en önemli unsurlardır. InfEx olarak öncelikle kurum içinde

 • İş süreçleri ve iş ihtiyaçları analiz ve
 • Bilgi teknolojisi sistem ve altyapı analizi

çalışmalarını gerçekleştirerek, hem iş alanındaki

gerekse bilgi teknolojileri alanındaki tecrübelerimiz ve birlikteliklerimizle gerekli kurumsal yapı ve bunu destekleyecek bilgi teknolojisi altyapısını oluşturmak için, doğru ve optimum BT yatırımının yapılmasını sağlayarak, BT giderlerini azaltmayı hedefliyoruz.

Şirketlerin hedef ve stratejilerine uygun olarak

 • BT stratejilerinin oluşturulması
 • BT departmanın kuruluşu, organizasyonu ya da reorganizasyonu
  • Organizasyon şemasının oluşturulması
  • İş Tanımlarının oluşturulması
  • Eleman Seçimi & Değerlendirme
 • Dış kaynak kullanımı

konularında danışmanlık ve proje hizmetleri sağlanmaktadır.

2011 ©