İş - BT Uyuşumu

InfEx, İş-BT Uyuşumu'nu (Business-IT Alignment) sağlamak amacıyla Bilgi Teknolojileri ve Yönetim Danışmanlık hizmetleri sunmaktadır. InfEx, danışmanlık hizmetlerine paralel olarak müşterilerinin kurumsal yönetişimi sürdürülebilir büyümeyi sağlayabilmeleri için yüksek kaliteli ve ekonomik çözümler sağlar. Bu kapsamdaki danışmanlık ve proje hizmetleri;

  • İş analizini,
  • İş süreçlerinin iyileştirilmesini
  • BT Teknoloji takibi ve araştırması,
  • İş İhtiyaçlarına yönelik çözümlerin tespiti
  • Çözümler arası bütünleşme ve uyum
  • Projelendirme ve uygulama

başlıklarını kapsar.

2011 ©