Hizmetler /
Kurumsal Yapılanma Danışmanlığı

Şirketlerin sürdürülebilir büyüme eğilimini yakalamaları ve kalıcılıklarını sağlamaları sağlıklı bir şekilde kurumsallaşmaları ile sağlanabilir. Sağlıklı kurumsallaşma;

 • iş ihtiyaçlarına uygun iş süreçleri
 • kontrol edilebilir sağlıklı bir finansal altyapı
 • iş süreçlerine uygun kurumsal organizasyon yapısı
 • iş süreçlerini destekleyen bir BT altyapısı,
 • ve şirket yönetimlerinin yönetme ve karar verme aşamaları destekleyen yönetim bilgi sistemleri

ile sağlanabilir.

InfEx, kendi tecrübesi ve iş ortakları ile şirketlerin kurumsallaşmasında olmazsa olmaz olan tüm unsurları tek bir şemsiye altında şirketlerin kurumsallaşmaları yönünde

 • Yönetsel Sorunların Belirlenmesi ve Çözüm Önerilerinin Geliştirilmesi
 • İş Süreçlerinin Analizi ve Yeniden Yapılandırılması
 • Strateji Belirleme ve Yönetsel Sistemlerin Yeniden Kurulması
 • Organizasyonel Yapının Yeniden Kurulması
 • Yönetmelik, Prosedür ve İş Akışlarının Oluşturulması
 • Kurum Kültürünün Oluşturulmasına Yönelik Çalışmalar
 • Projelerin Hayata Geçirilmesine Yönelik Uygulama Danışmanlığı

başlıkları altında danışmanlık ve proje hizmetlerini sağlamaktadır.

2011 ©